Berlinmuren byggs

Berlinmuren byggdes av Östtysklands regering, som var en kommunistisk regering, i augusti 1961. Muren byggdes för att förhindra att människor flydde från Östtyskland till Västtyskland.

Varför byggdes Berlinmuren

Berlinmuren byggdes för att stoppa massflykten av östtyskar till Västtyskland under kalla kriget.

Den östtyska regeringen byggde muren 1961 för att förhindra sina medborgare från att fly till det mer ekonomiskt blomstrande Västtyskland.

Muren blev en symbol för det kalla krigets delning av öst och väst.

Snabbt bygge

Berlinmuren började byggas den 13 augusti 1961 och stod klar den 15 augusti 1961. Det tog alltså bara två dagar att bygga muren.

Dock fortsatte förstärkningsarbeten och modifieringar av muren under många år efter det.