Länkar

En hel del info om en mur kan du läsa på engelska sidor genom att söka på The Berlin Wall men några av de bättre länkarna finns redan här.

Lättaste sättet att hitta riktig fakta om Berlinmuren eller en mur är på informationssidor som samlat de bästa länkarna.

Om du tycker att det finns andra länkar som också är intressanta om att upplever en gamla mur får du gärna meddela detta.